Numer telefonu

534 991 559

Email

kontakt@bebest.coach

Trenujemy

Według Twoich potrzeb

Rozwój siły z punktu widzenia poprawy elementów przygotowania motorycznego jest niezbędny do kształtowania szybkości, zwinności i mocy. Aby ten rozwój był bezpieczny i optymalny powinien być realizowany już od najwcześniejszych lat. Oznacza to, że kształtowanie siły rozpoczyna się już od wprowadzania ćwiczeń z ciężarem własnego ciała, stopniowo wprowadzając elementy utrudniające i obciążenie zewnętrzne.

Jak pokazują badania systematyczny trening siłowy można wprowadzać u dziewcząt w wieku 10-11 lat, zaś u chłopców 12-13 lat (Viru 1999).

Na tym etapie bodziec siłowy głównie wpływa na doskonalenie koordynacji nerwowo-mięśniowej i jego celem jest rozwijanie poprawnej techniki wykonywania ćwiczeń siłowych. Jak wielki jest potencjał do rozwoju siły świadczą badania wskazujące na przyrost poziomu siły nawet do 70% w stosunku do poziomu wyjściowego (dziewczęta 11-14 i powyżej, chłopcy 13-16 i powyżej). Należy pamiętać o tym , za każdy z nas adaptuje się z czasem do bodźców treningowych. Trening siłowy musimy urozmaicać (zmiana ćwiczenia) i utrudniać (zmiana formy, większa intensywność, obciążenie itd.).

Wraz z wiekiem i stażem treningowym formy ćwiczeń powinny być trudniejsza a intensywność coraz większa.

Aby uzyskać i podtrzymać efekt przyrostu siły należy realizować trening siłowy minimum 2 x w tygodniu (Blimkie i Sale 1998). Aby utrzymać pozytywny efekt hormonalny bodźca siłowego i podtrzymać efekt rozwoju, trening siły musi być systematycznie realizowany w okresie minimum 2 lat (Kraemer, Fleck 2005).

Jak podają badania, długofalowe podejście do treningu siły daje więcej czasu na progresje obciążeń w czasie gdy nie ma jeszcze presji startów w zawodach jak ma to miejsce w wieku seniora. Ponadto „rozkładając” systematyczny rozwój w czasie dajemy możliwość progresywnej adaptacji do bodźców. Przykładowo sportowcy gier zespołowych którzy są w stanie wykonać przysiad z 2x masą swojego ciała są znaczący szybsi niż ich rówieśnicy o niższym poziomie siły w przysiadzie.

Recommended Articles

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *